Napíšte nám!
Súhlasím so správou a spracovaním mojich osobných údajov v spoločnosti FALCO SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 8 – 10, 851 05 Bratislava. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov našej spoločnosti v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Celé znenie na tomto odkaze

KONTAKT

Kopčianska 8 – 10 (budova VIENNA GATE)
851 01 Bratislava

IČO: 31396488
DIČ: 2020347384
IČ DPH: SK2020347384


ČSOB IBAN: SK08 7500 0000 0040 2875 2894
Tatra Banka IBAN: SK84 1100 0000 0026 2608 0574

Parkovanie v podzemnej garáži 30min. zadarmo